Meie tehnoloogiline protsess on ainulaadne ning varem ei ole seda kasutatud. Moodulühik on töövõimeline prügimägedel, jäätmekäitlusjaamades ning kohalikes orgaaniliste jäätmete töötlemise jaamades – seeläbi saame märgatavalt vähendada orgaaniliste jäätmete prügimäele viimise transpordikulu. Raskesti ligipääsetavate alade puhul, kus on orgaanilisi jäätmeid ning kus nendest vabanemine ja nende transport probleemiks osutuvad, saab moodul lisaks jäätmekäitlusjaama rollile olla ka soojus- ja elektriallikas.