Loading...

ÜMBERTÖÖTLUSE PROBLEEM

Prügi ümbertöötlus on igale linnale suur probleem! Vähesed teavad, et pärast prügi sorteerimist jääb siiski suur hulk orgaanilisi jäätmeid alles. Osa sellest põletatakse vabrikutes, kust mürgised aurud ja põlemisjäätmed atmosfääri paiskuvad. On teil aimu, kuivõrd palju CO2 iga päev hunniku prügi põletamisest õhku paisatakse? Lisaks kulub suur hulk gaasi ja elektrit ka põletusprotsessile endale, mille eest maksavad linnakodanikud. Osa orgaanilisest prügist kõduneb lihtsalt prügilais, kust paiskub atmosfääri anaeroobse protsessi tulemina ka suur hulk soojust ja erinevaid gaase ning vihmasaju järel imbub mulda ohtlikke aineid, mis põhjavett saastavad.
See kõik on aga vaid üks osa probleemist…

Heidame pilgu energiasektori kasvavale probleemile. Nafta ja gaas lähevad üha kallimaks ning tõusevad ka bensiini, elektriarvete ja tarbekaupade hinnad. Mitmed riigid otsivad täna uusi alternatiivenergia lahendusi, sealhulgas prügikäitlusjääkidest saadav energia.

EURO-6 standardid autotööstuses on loonud orgaaniliste kütuste puudujäägi! Seda on olnud viimase 2-3 aasta jooksul märgata bensiinijaamades üle Euroopa. Pole mingi saladus, et see koosneb vaid 30% bioetanoolist, mida toodetakse põllukultuuridest. See otsus viib metsade hävitamiseni ja hinnaliste metsade maharaiumiseni; terved ökosüsteemid, mis meie planeeti kasvuhooneefekti eest kaitsesid ja õhku puhastasid, on suremas!

See on väga kõrge hind, mida maksta, et tervet tööstust moderniseerida.

MIDA ME SIIS TEHA SAAME?!

Meie tiim on leidnud mooduse, kuidas orgaanilistest jäätmetest odavat BIOETANOOLI toota. Oleme loonud selle uue tehnoloogia ja seda ka laboritingimustes testinud ning oleme valmis seda tööstuslikus tootmisprotsessis automatiseerima.

Prügist bioetanooli tootmine on palju keskkonnasõbralikum ja KAKS KORDA odavam kui see, mis tuleb põllukultuuridest. Bioetanooli toodetakse orgaanilisest prügist, mis maksab üksnes 0,3 eurot liiter.
Seega pole vaja teha kulutusi külvamiseks ega põllumasinate ostuks ning vilja, masinaid ega kütust pole vaja ei hoiustada ega transportida.

Bioetanooli saab toota taaskasutatud toormaterjalidest ning selle eest ei pea maksma aktsiisi, niisiis on seda odav toota ja on seega üks maailma tõhusaimatest kütustest. Selline kütus paistab Euroopa linnade bensiinijaamades positiivselt silma, vähendab logistikakulusid ning selle tulemusena ka tarbekaupade ja elektriarvete hinda!

MEIE NÄGEMUS JA LAHENDUS

1. PROBLEEM

1. Reovee saastatus prügi ja CO2 (süsihappegaasi) heidete tõttu, rohkelt gaase atmosfääris.

2. Bioetanooli tootmise kasvu tõttu suureneks geneetiliselt muundatud põllukultuuride valik, mis kahjustab rängalt loodust ja tervet ökosüsteemi (näiteks mesilasi).

3. Need esmapilgul lahendamatud probleemid on kasvanud juba laiamahuliseks katastroofiks, mida me täna muuta püüame. Iga riik kulutab palju raha prügi ümbertöötlusele, mille kohustus langeb iga riigi iga kodaniku õlgadele.

2. LAHENDUS

Me tahame töötada välja, uurida ja tutvustada tehnoloogiat, mis töötleks orgaanilised jäätmed ümber bioetanooliks, et tööstus saaks liikuda eemale põllukultuuride töötlemisest bioetanooliks – põllusaadused peaks olema toit, mitte kütus!

Jäätmete kogumine ja kõrvaldamine on üha suurenevad ja pakilisemad probleemid, millel pole ilmset lahendust. See ähvardab juba praegu tuua endaga kaasa ökoloogilise katastroofi, mis nõuab lahendust. Meie idee mitte ainult ei aita seda lahendada, vaid teeb seda ka majanduslikult teostataval moel.

3. KONTEPTSIOON

NIKROB BIO ENGINEERING soovib kinnitada kõiki siin kontseptsioonis välja toodud eeldusi, kuna firma ja selle globaalne tiim otsivad uuringueelarvet.

Teie abiga saame me katta kõik eeldatavad kulud, et tõestada teaduslikult kontseptsiooni teostatavust.

Lõpetades (edukalt) selle ülimalt olulise uuringu, saame jätkata pilootprojektiga, millele järgneb reaalne ja täiemahuline moodulsüsteemi elluviimine.

Nikrob Bio Engineering projekti ajakava

PLANEERISIME5 FAASI

2005 kuni 2010: töötades uuringuettevõtmes, uurisime erinevaid ensüümigruppe ja pärmikultuure ning nende reaktsioone orgaaniliste ainetega.

2010 kuni 2017: olles laboris tootmistsükli välja töötanud, oli selle tulemuseks tehnoloogia, mis töötas orgaaniliste materjalidega eri aastaaegadel ja temperatuuridel.

2017 kuni tänaseni: tootmismooduli loomine, mis lubab tehnoloogiat tööstusskaalal testida.

Loome täiemahulise tööstusskaala-ettevõtte orgaaniliste jäätmete töötlemiseks.

Käivitame ettevõtte 50 administratiivkeskuses.

Tutvu meie tiimiga

LIITU MEIE MISSIOONIGA

Tahame töötada välja, uurida ja rakendada tehnoloogiat, mis töötleks orgaanilised jäätmed ümber bioetanooliks, et tööstus saaks liikuda eemale põllukultuuride bioetanooliks töötlemisest ning panustada ka meie keskkonna päästmisesse!

TOETA MEIE TÖÖD

Sinu panusel on suur mõju meie planeedi puhastamisele!

Hakka meie partneriks

Tee annetus

Sinu annetus läheb firmale BIO Engineering Nikrob.

Anneta

LIITU MISSIOONIGA

Prügi ümbertöötlemise probleem on ülemaailmne ning astume samme, et seda väljakutset globaalsel skaalal lahendada. Meie missioon – prügist bioetanooli tootmine – ei ole midagi, mida suudame üksi saavutada, mistõttu kutsume üles partnereid julgelt panustama, et meie mõju kiirendada.

Meie missioon on pikaajaline. Meie arvutuste kohaselt läheb kõigi planeeritud faaside ellu viimiseks aega umbes 20 aastat. Seega otsime me pikaajalisi partnereid, kes soovivad anda siira ja jätkusuutliku panuse meie missiooni, luua endale pärandi ja olla osa liikumisest, mis soovib lahendada ühe selle ajastu suurima keskkonnaprobleemi. Kas sinu ettevõte soovib olla osa missioonist?

Võta ühendust

LIITU MEIE TIIMIGA

Selleks, et viia ellu üks selle põlvkonna suurimaid bioinseneeriaprojekte, otsime me pühendunud, keskendunud ja leidlikke inimesi, kes liituks meie BIO Engineering NIKROB tiimiga.

Meist

LEVITA MEIE SÕNA

Meie tiim on bioprotsesside tööstuses töötanud juba üle 15 aasta. Jälgi meid sotsiaalmeedias, et olla osa liikumisest.